Chưa được phân loại

Dịch thuật công chứng tại 365 thì mất bao lâu thời gian?

Dịch thuật công chứng tại 365 thì mất bao lâu thời gian?

Dịch thuật công chứng tại 365 thì mất bao lâu thời gian?   Trả lời: Dịch thuật 365 đã tối ưu hóa mọi quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO:9001 nên đã rút ngắn đáng kể thời gian dịch thuật công chứng cho khách hàng.   - Trường hợp thông thường: khách hàng hôm nay gửi …